Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving beschermt tegen omgevingsinvloeden, bevordert de gezondheid van de bevolking en

 • ervaren bewoners als prettig
 • heeft een goede toegang tot voorzieningen en openbaar vervoer
 • nodigt uit tot gezond gedrag zoals wandelen, fietsen, spelen, ontspannen of elkaar ontmoeten

Elementen voor een gezonde inrichting zijn:

 • een goede milieukwaliteit (lucht, bodem, geluid)
 • klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast)
 • natuur en water in de buurt voor fiets- en wandelmogelijkheden
 • het aangezicht en de plaatsing en inrichting van gebouwen
 • ontmoetingsplekken in de buurt en/of stadslandbouw
 • veilige omgeving die het ook voor ouderen mogelijk maakt om veilig buiten te bewegen (en zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen)

Invloed milieufactoren op gezondheid

 • gemiddeld 4% van de ziektelast in Nederland is het gevolg van milieufactoren.
 • de hoogste milieugerelateerde ziektelast treedt op in de Randstad, vooral in de grote steden.
 • luchtverontreiniging levert de grootste bijdrage aan de milieugerelateerde ziektelast, gevolgd door geluid.
 • naast de afzonderlijke omgevingsfactoren moet rekening gehouden worden met stapeling van ziektelast door het gecombineerde effect van milieufactoren.
 • lokaal, met name in stedelijke gebieden met bijvoorbeeld veel verkeer, is de cumulatieve milieugerelateerde ziektelast hoger dan landelijk gemiddeld.

Verminderde gezondheid ouderen

 • 49% van de volwassenen heeft overgewicht
 • 43% is onvoldoende lichamelijk actief
 • het aantal mensen met diabetes en hart- en vaatziekten neemt toe
 • 5.3 miljoen Nederlanders heeft  minstens een chronische aandoening
 • het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening neemt toe 
 • 1.5 miljoen Nederlanders heeft psychische problemen 

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

 • Mensen met een kwetsbare gezondheid, chronisch zieken, ouderen en kinderen verdienen extra aandacht in het beleid.