Komt u ook weer naar de jaarlijkse Atlas Werkconferentie? Zet de datum alvast in uw agenda: 16 mei 2019
Het wordt weer een dag vol met interessante lezingen en mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen. Heeft u ideeën voor een praatje of een andere bijzondere invulling? Laat het ons vooral weten!

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.