12 februari 2019 Netwerkbijeenkomst Doortrappen

 

De bijeenkomst is kosteloos te bij te wonen in Den Haag van 11 tot 14 uur op 12 februari in de Nieuwe Regentes. Meer info over het programma en aanmelden.

 
Waarom Doortrappen, wat is doortrappen en hoe trappen we door?

In Nederland wordt veel gefietst, ook onder ouderen. Fietsen is gezond, betaalbaar, sociaal en draagt bij aan zelfredzaamheid. Ook is het een eenvoudige manier om dagelijkse korte afstanden af te leggen. Helaas vallen er wel veel gewonden en doden op de fiets, vooral onder de ouderen. Daartoe is het programma Doortrappen ontwikkeld.

Doortrappen: zo lang mogelijk veilig fietsen

Het programma Doortrappen heeft de ambitie senioren zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert senioren zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Deze maatregelen worden lokaal aangeboden door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fietsenmakers, klaverjasclubs of ouderenbonden. Via hun eigen vertrouwde netwerk en op logische momenten krijgen senioren tips, informatie en interventies die hen bewust maakt van de mogelijkheden die zij hebben hun eigen fietsveiligheid te verbeteren. Dat lukt, door fietsveiligheid te verbinden aan bewegen en actief blijven, door niet betuttelend te zijn en door de Doortrappen-boodschap in herkenbare stijl vorm te geven, consistent door te voeren en te blijven herhalen. Ouderen langer laten doorfietsen is belangrijk om deel te blijven nemen aan het dagelijkse leven.

Bijeenkomst Doortrappen

Het Programma Doortrappen wordt gecoördineerd vanuit een klein programmabureau dat nu nog onder leiding staat van het Ministerie van IenW. Vanuit provincies, vervoerregio’s en gemeenten zijn kwartiermakers actief, zodat dit jaar op lokaal niveau Doortrappen-activiteiten plaatsvinden. Het programma Doortrappen is geschikt voor zowel kleine als grote gemeenten in heel Nederland. En een aantal gemeenten doen al actief mee: Amersfoort, Amsterdam, Enschede, Goes en Maassluis.

Vanuit de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de vervoerregio Amsterdam zijn kwartiermakers aan de slag.

In de netwerkbijeenkomst van 12 februari voor provincies, gemeenten, vervoerregio’s, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, belangenorganisaties, etc word je in vogelvlucht door het programma heen genomen. Een startmoment waarin onder meer de website met interventies van Doortrappen wordt gepresenteerd; een platform met en voor gemeenten, inclusief handige materialen om aan de slag te gaan met Doortrappen in de eigen gemeente.

Verder reikt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Gouden, Zilveren en Bronzen Trapper uit aan de oudste fietser van Nederland.