Symposium De Gezonde Wijkbewoner

Gezondheid is niet langer het exclusieve domein van de zorg of medische wereld. Op donderdag 7 maart denken we dwars door ketens en kolommen heen en bijten we ons vast in de vraag: hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio gezamenlijk stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken? 

Programma                                                              

12.30-13.30 uur: Inloop met netwerklunch

13.30-13.50 uur: De beweging naar het midden
Opening door Ferry Koper van Alles is Gezondheid. Toelichting op de beweging waarin partijen uit verschillende domeinen hun veren afschudden en de uitdaging aangaan om de wijkbewoner centraal te zetten in hun denken én handelen. Ferry neemt ons mee naar de fictieve wijk Kleidrecht en gaat na wat er nodig is voor een domeinoverstijgende, integrale benadering van gezondheid. Lees zijn interview.

13.50-14.15 uur: De beweging in beeld
Maar is Kleidrecht allemaal fictie? Hoe vast zitten we eigenlijk in onze domeinen? Waar staan we met de integrale benadering? Hanneke Drewes van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat ons zien dat de beweging naar het midden al echt gaande is. Onder de noemer ‘populatiegerichte aanpak’ geeft zij een overzicht van initiatieven waarin preventie, zorg en welzijn worden verbonden. Gemeenten en zorgverzekeraars zetten zich gezamenlijk in voor de ‘triple aim’: gezondere bewoners, betere zorg tegen beheersbare kosten. Waaronder Proeftuinen, Preventiecoalities en de ‘Juiste zorg, op juiste plek’. Lees het artikel. 

14.15-14.25 uur: De taal van het midden
Column en talige reflectie over de (soms moeizame) samenwerking tussen verschillende domeinen door Henk Steenhuis. Henk is columnist en filosofieredacteur bij Trouw, werkte samen met de in 2015 overleden 'Denker des Vaderlands' René Gude en is initiatiefnemer van ‘Welkom in Bubbelonie’ (project waarin we onze taal bevrijden van haar financiële ketens. Daarna kunnen de grenzen van onze werelden zich pas weer openstellen, en wij uit onze bubbels tevoorschijn komen).

14.25-14.45 Pauze 

14.45-15.05 uur: Wat te doen in het midden
Ferry Koper en Marc Roosenboom (Alles is Gezondheid) brengen Kleidrecht tot leven: we schetsen een wijk waar 5 domeinen (wijk, school, werk, zorg en de regio) hun vertrouwde werkterrein verlaten en een poging doen om samen te werken aan de gezondheid van haar inwoners. Anno 2020, let wel. Maar liefst 15 domeinoverstijgende voorbeelden passeren de revue. Van een multinational die achter de voordeur komt bij medewerkers, de supermarkt die onze kinderen opvoedt tot studenten die de wijk intrekken om de vitaliteit van bewoners te checken. 

15.05-16.05 uur: Kansen voor Kleidrecht: een haalbare kaart?
Gastsprekers en publiek krijgen de vraag voorgeschoteld: hoe haalbaar zijn de geschetste initiatieven in Kleidrecht? Is het wel realistisch dat al die verschillende partijen gaan samenwerken? Moet het zo zijn? Zijn er geen andere, betere ideeën, hoe we de beweging naar het midden makkelijker op gang krijgen?

16.05-16.15 uur: Het midden in Woord en Beeld
Talige bespiegeling door Henk Steenhuis en afsluiting met ‘visueel verslaggever’ Marieke van der Velden van De Betekenaar. Een mooie toevoeging op de verbindende kracht van taal. Want juist tekenen dwingt je om helder te communiceren, zodat we elkaar beter begrijpen. 

16.15-17:00 uur Netwerkborrel