Nederland staat voor grote en complexe ruimtelijke opgaven vanwege klimaatverandering, voortgaande verstedelijking, beoogde natuurontwikkeling en fundamentele veranderingen in de landbouw. De regio is de plek waar al deze opgaven samenkomen en met elkaar concurreren. Welke regionale verschillen er zijn en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de ruimte samenkomen, wordt inzichtelijk in kaart gebracht in de nieuw ontwikkelde website Atlas van de Regio, die het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) op 10 november presenteert. De atlas biedt landelijk vergelijkbaar kaartmateriaal voor het debat dat het Rijk, de regio’s en maatschappelijke partners voeren over ruimtelijke afwegingen.

Tijdens het webinar krijgt u als eerste een inkijkje in de gloednieuwe Atlas van de Regio.

Aanmeldingen zijn gesloten.