Workshop Water en gezondheid in de stad             

Handvatten voor het invullen van de gezondheidsdoelen van de Omgevingswet

Aanmelden voor 15 maart

 

Met de Omgevingswet worden specifieke doelen gesteld aan publieke gezondheid voor gemeenten en andere stakeholders. De vraag hoe hier invulling aan kan worden gegeven in de stedelijke omgeving, is vaak lastig te beantwoorden omdat er meerdere functies en belangen aanwezig zijn en er nog veel onbekend is over de effecten van maatregelen. Tot nu toe is in studies over de gezonde leefomgeving vooral gekeken naar de effecten van groene ruimte en nauwelijks naar blauwe ruimte, zoals rivieren, kanalen, grachten, maar ook waterpleinen en waterspeelplaatsen. 
 
In het Horizon2020 project ‘BlueHealth’ staat dit kennishiaat centraal (https://bluehealth2020.eu/). Het project richt zich op de vraag hoe water in de leefomgeving kan bijdragen aan gezondheidswinst. Daarbij worden zowel kansen en risico’s in beeld gebracht. In dit project wordt samengewerkt met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Estland, Italië, Spanje, Griekenland en de WHO-Euro. BlueHealth loopt van 2016 tot en met 2020. Inmiddels zijn de eerste resultaten beschikbaar (de resultaten van een Europees bevolkingsonderzoek naar het gebruik van blauwe ruimte, verschillende observatietools voor gebruik van blauwe ruimte, case studies die de gezondheidseffecten onderzoeken, beslissingsondersteunend model voor ontwerp en inrichting van blauwe ruimte) en we zouden graag met u in gesprek gaan hoe deze resultaten voor uw dagelijkse praktijk toepasbaar zouden kunnen zijn bij de invoering van de Omgevingswet.  
 
Tijdens deze workshop wordt u geïnformeerd over de meest recente resultaten en zal worden gediscussieerd over de toepassing in de praktjik en daarbij nog openstaande vragen. 
Naast het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zelf, zijn ook onze Europese partners bij de workshop aanwezig om hun resultaten zelf te presenteren en om met u in gesprek te gaan.
 
Wilt u deelnemen aan deze workshop? Meldt u zich dan voor 15 maart aan via de volgende link: Registratie Workshop Water en Gezondheid in de stad 
 
Graag tot ziens!