Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies en landelijke organisaties beschikken over veel informatie over de milieusituatie en de kwaliteit van de leefomgeving.  Deze informatie is vaak ook ontsloten via landelijke registraties en websites, zoals het Nationaal Georegister en de Atlas Leefomgeving. Een deel hiervan is ook gezondheidkundig van belang. 

Gezonde Leefomgeving in kaart

Voor het domein Gezonde Leefomgeving is een compacte kaartviewer ontwikkeld in samenspraak met Atlas Leefomgeving. Hierin is een selectie van kaarten uit de Atlas opgenomen die van belang zijn voor partijen die werken aan een gezonde leefomgeving. In de viewer zitten ook kaarten die niet in de Atlas Leefomgeving zitten opgenomen. Bekijk hier de kaartviewer Gezonde Leefomgeving.

Kaartviewer Gezonde Leefomgeving

Leefbaarheid op buurtniveau (2016)

Leefbaarheidsscore op buurtniveau in 2016 (Bron: www.leefbaarometer.nl)