Verslag workshop Belevingsaspecten nieuwe energiebronnen  bijeenkomst netwerk MRvG16 juni 2021