Verslag workshop “Bouwen met inzicht”: op weg naar een gezonde, groene leefomgeving

Onder leiding van Maaike van Meerten (Kwartiermaker Programma Groene Gezonde Leefomgeving), Frank den Hertog ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/LEGO), Karlien van den Hout (RIVM), Astrid van den Broek ( ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)), Hanneke Kruize  (RIVM/LEGO).

15 oktober 2021: webinar Maak Ruimte Voor Gezondheid