Verslag workshop “Bouwen met inzicht”: op weg naar een gezonde, groene leefomgeving

Onder leiding van Maaike van Meerten (Kwartiermaker Programma Groene Gezonde Leefomgeving), Frank den Hertog (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/LEGO), Karlien van den Hout (RIVM), Astrid van den Broek (ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)), Hanneke Kruize  (RIVM/LEGO).

15 oktober 2021: webinar Maak Ruimte Voor Gezondheid