Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over gezonde mobiliteit en hoe dit te verwezenlijken is.

Fietsen en lopen in  een beweegvriendelijke Omgevingswet

Dit inspiratiedocument lopen en fietsen van VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Tour de Force en CROW-KpVV biedt o.a. teksten die u kunt gebruiken in omgevingsvisie, omgevingsplannen en programma’s om fietsen en lopen te stimuleren. Daarnaast laat dit document voor verschillende thema’s inspirerende voorbeelden zien van het stimuleren van een beweegvriendelijke leefomgeving.

Whitepaper fietsen, lopen en Omgevingswet

Het doel van de whitepaper fietsen, lopen en Omgevingswet is om professionals van overheden en andere partijen, zoals verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers, gezondheidsdeskundigen en lokale organisaties concrete handvatten te bieden voor het benutten van de instrumenten die de Omgevingswet biedt voor het bevorderen van fietsen en lopen.

Naar een gezonde stad te voet

De publicatie 'Naar een gezonde stad te voet' van het College van Rijksadviseurs over de voordelen en kansen van een omgeving waarin de voetganger centraal staat en hoe de ruimtelijke inrichting van een stad kan uitnodigen om meer te gaan lopen.

Naar een schaalsprong op de fiets

De publicatie 'Naar een schaalsprong op de fiets' van het College van Rijksadviseurs op basis van een reeks ontwerpende onderzoeken die in opdracht van het College en de G4 zijn uitgevoerd in de 4 grote steden: hoe kan het fietsgebruik een schaalsprong maken, zonder dat de nadelen de voordelen gaan overschaduwen?

Integraal lesboek voor HBO over gezonde, groene en duurzame verstedelijking

Slim’ en ‘Gezond’ was uitgangspunt van het samenwerkingsprogramma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het ontwikkelen van de stad van de toekomst. Dit programma leverde tussen 2015 en 2018 diverse studies op en vele praktijkoefeningen in zes pilotsteden. De kennis uit deze studies en praktijkervaringen zijn in samenwerking met vijf hbo-en wo-instellingen gecomprimeerd tot een integraal lesboek voor hbo-studenten die zich in de praktijk professioneel gaan bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid in steden.

Fietsfeiten

De publicatie 'Fietsfeiten' van het KiM presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets, en biedt een overzicht van de maatschappelijke effecten van fietsgebruik.

Loopfeiten

In het rapport 'Loopfeiten' zijn de huidige kennis en trends rondom lopen op een rijtje gezet. Er wordt ingegaan op de samenhang tussen gezondheid en het gebruik van actieve vervoerwijzen.

Beweegrichtlijnen Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. De Gezondheidsraad adviseert o.a. om bewegen te integreren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door lopend of op de fiets naar school of werk te gaan, en de fysieke leefomgeving beweegvriendelijk in te richten.

Fietsmagazine

In het fietsmagazine van het platform Gezond Ontwerp staan onderzoeksfeiten en verhalen rond de fiets samengevat, ter inspiratie voor mensen die fietsen willen stimuleren.

Cycling in the Netherlands

Brochure Cycling in the Netherlands van het Ministerie van VWS  met fietsfeiten, beleid, en praktijkvoorbeelden.

INHERIT baseline review

Overzicht met recente literatuur over gezonde mobiliteit (‘active transport’). Waarom is het  belangrijk om in te zetten op gezonde mobiliteit? Hoe stimuleer je mensen om meer te gaan lopen en fietsen? En wat is het effect van gezonde mobiliteit op duurzaamheid, gezondheid en gezondheidsverschillen?

Brochure ‘Meer bewegen kan uw bedrijf winst opleveren!' [w]

De Brochure ‘Meer bewegen kan uw bedrijf winst opleveren!' is geschreven door TNO, in samenwerking met NIGZ en NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.)  Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De brochure geeft een aantal mogelijkheden tot beweging binnen en buiten het bedrijf en tips voor aanpak door de werkgever, zoals advies op maat voor werknemers voor een gezonde leefstijl, het stimuleren van werknemers om lopend of met de fiets naar het werk te komen, het stimuleren van het gebruiken van de trap in plaats van de lift, en  aanbieden van een fitnessruimte op het werk.

Stimuleren van fietsen

Meer fietsgebruik draagt bij aan een betere bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid. En is goed voor het klimaat. Daarom zet de staatssecretaris van het ministerie van IenW met veel partijen in op het stimuleren van fietsgebruik.

De fiets is maatgevend voor de inrichting van de stad

Het College van Rijksadviseurs heeft vier stedenbouwkundige bureaus gevraagd welke ruimtelijke maatregelen er zijn te nemen om de positie van de fiets in de toekomst zeker te stellen. Daarvoor zullen ingrijpende aanpassingen nodig zijn.