Meer weten? Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over het thema veiligheid.
Kent u een interessante publicatie die hier nog niet is opgenomen? Laat het ons svp weten: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl

Register Externe Veiligheidsrisico's

Database met informatie over externe Veiligheidsrisico's. Het betreft risico's rondom opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. Op kaarten is te zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.

Externe veiligheid in de Omgevingswet

RIVM: Omgevingsveiligheid

RIVM: Veilige leefomgeving

InfoMil: Veiligheid - ruimtelijke ordening