Trap en band voor toegankelijkheid Amsterdam Centraal

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om de openbare ruimte gezonder in te richten.

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

 De ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' van CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) geeft landelijke standaardnormen om de openbare ruimte te beheren. Deze catalogus (laatste versie: 2018) biedt meetbare criteria met duidelijke omschrijvingen en illustratieve beelden. Provincies en gemeenten kunnen hiermee het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vastleggen. Voor gebruik is een licentie nodig.

Richtlijn toegankelijkheid

De richtlijn toegankelijkheid helpt professionals om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. Met de ontwerpershandleiding kunnen zij verschillende maatregelen met elkaar in samenhang brengen. Ergonomische uitgangspunten komen aan bod. Aan de hand van verschillende ontwerpopgaven, voorbeelden en richtlijnen besteedt deze richtlijn aandacht aan toegankelijkheid in het ontwerpproces, bij beheer en onderhoud, en bij werk in uitvoering.

Handboek toegankelijkheid gemeente Eindhoven

Handboek toegankelijkheid van de gemeente Eindhoven die er voor zorgt dat de openbare ruimte voor iedereen te bereiken en te gebruiken is.

Aanpassen openbare ruimte aan klimaatveranderingr– Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

Dit stappenplan van CROW biedt gemeenten zes actiegerichte stappen om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. De maatregelen en programma's in deze publicatie bieden een overzicht over de mogelijkheden voor klimaatadaptatie.

Sociale veiligheid in de openbare ruimte

Hulpmiddel van CROW om goede specificaties te formuleren waarop juiste ontwerp- en proceskeuzes kunnen worden gemaakt.