Spoorzone Tilburg, Op voormalig rangeerterrein in centrum Tilburg is een lang smal park, Spoorpark, aangelegd voor recreatie en verkoeling in de zomer, klimaatadaptief park om hittestress in de stad tegen te gaan

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar sport en spelen bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
Sommige praktijkvoorbeelden zijn speciaal van belang voor jeugd, ouderen of werknemers. 

 

Voor iedereen

Kenniscentrum sport

Het Kenniscentrum sport biedt ondersteuning aan lokale overheden, het vrijwilligerswerk, sociale partners, landelijke of regionale kennisorganisaties, organisaties met een publieke functie of het bedrijfsleven bij vragen op het gebied van sport en bewegen.

Voorzieningencluster Prismare, Enschede

Prismare is een voorzieningencluster in Roombeek (Enschede) met een brede school, een jongerencentrum, een bibliotheek, diverse kinderdagverblijven, zorgwoningen, een theater, een sportaccommodatie, een muziek- en creatief atelier en vergaderlocaties. De cluster is zo ingericht dat een groot deel van de voorzieningen overdag door de scholen en na schooltijd door andere organisaties gebruikt worden. Mensen met allerlei interesses en uit verschillende culturen en achtergronden komen er met elkaar in contact en werken er samen. Leerlingen van de school en het kinderdagverblijf komen in contact met onder meer ouderen uit de zorgwoningen en gehandicapten. De hybride Kiss & Ridevoorziening, waar kinderen gebracht en gehaald worden, kan buiten de breng- en haaltijden gebruikt worden als atletiekbaan.

Jeugd

Cruyff Courts

Cruyff Courts bieden kinderen in hun eigen wijk een goede, veilige plek om te sporten. Door de samenwerking met de buurt, overheid, corporaties, scholen, sportverenigingen en het lokale bedrijfsleven vervult een Cruyff Court een belangrijke sociale functie in de wijk. In Nederland zijn al meer dan honderd Cruyff Courts aangelegd. Een Cruyff Court kan multifunctioneel worden ingezet. Een goed voorbeeld hiervan is It Fean Fjild Veld in Heerenveen, dat wordt gebruikt door bewoners en lokale sportverenigingen.

Krajicek Playgrounds

Krajicek Playgrounds zijn plaatsen waar jeugd kan spelen of sporten, vooral in wijken met weinig ruimte om te sporten en spelen. In Nederland zijn er al meer dan zestig aangelegd en ze blijken de sociale binding in buurten te versterken.
In de wijk De Poppe in Coevorden maakt de playground deel uit van speeltuin de Poppehare. Behalve een speelgedeelte met speeltoestellen zijn er een kunstgras voetbalveld, een geasfalteerd basketbalveld, tafeltennistafels en een multifunctioneel veld waar gevolleybald en getennist kan worden. Deze playground wordt 's avonds afgesloten.

Natuurspeeltuin de Speeldernis, Rotterdam

De Speeldernis ligt in het westen van Rotterdam en is ontwikkeld om stadskinderen van verschillende leeftijden dagelijks en dicht bij hun huis te laten genieten van (inheemse) natuur in een speels tuinlandschap. De speeltuin wil samen met kinderen en ouders het concept van natuurspelen in een grote stad uitwerken.

Speelplekken voor minder validen, Den Haag

In Den Haag zijn drie speelplekken ingericht met speeltoestellen voor kinderen met een handicap: in het Melis Stokepark, Van Campenvaart in Ypenburg en Billie Holiday in Waldeck. Ook kinderen zonder handicap kunnen er terecht. Op de nieuwe bouwspeelplaats in de Bosjes van Pex kunnen kinderen bouwen. Op de natuurspeelplaatsen kunnen ze in bomen klimmen, met zand en water spelen en door riet en bosjes struinen.

Schoolspeelpleinen – Jantje Beton

Jantje Beton realiseert schoolspeelpleinen waar kinderen vrij, veilig en avontuurlijk buitenspelen. In de visie van Jantje Beton is zo'n schoolplein uniek en mede door kinderen ontworpen. Het is vrij toegankelijk voor kinderen uit de buurt.

Zoneparcs Nederland

Schoolpleinen per basisschool inrichten op maat en naar behoefte, dat is het idee van Zoneparc Foundation Nederland. Schoolpleinen worden daarbij ingedeeld in zones: een gele chillzone, een blauwe multiactiviteitenzone en een rode sportzone. Er zijn al meer dan zestig Zoneparcs, waarvan het merendeel in Rotterdam.
Leerkrachten en leerlingen worden actief betrokken bij de inrichting van het schoolplein. School en buurt zijn samen verantwoordelijk voor het concept en Zoneparc Foundation Nederland (ZPFN) biedt daarbij begeleiding. Zoneparcs zijn ‘hufterproof' en uitdagend voor jonge kinderen.

Kindvriendelijke Steden en gemeenten

Op de website van het Netwerk Child Friendly Cities kunnen gemeentebestuurders, ambtenaren en anderen inspiratie opdoen en kennis, ervaringen en voorbeelden uitwisselen over het ontwikkelen en bevorderen van innovatief jeugdbeleid.

Ouderen

Senioren in de speeltuin

In de Rotterdamse wijk Hillesluis kunnen ouderen onder begeleiding sporten in de speeltuin op speciale toestellen. Deze toestellen zijn gericht op evenwicht en balans en zijn daarom nuttig bij de valpreventie van ouderen.