Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om sport en spelen te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Een schoolplein voor de buurt

Informatie van Jantje Beton met tips en ervaringen van scholen om schoolpleinen open te stellen voor de buurt. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil.

Norm voor Buitenspeelruimte

In Rotterdam hebben de gemeente en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) een buitenspeelruimtenorm opgesteld. Deze norm beschrijft de gewenste hoeveelheid groen en hoe die stedenbouwkundig ingepast kan worden. Deze norm vraagt onder andere aandacht voor een bespeelbare stoep.