Nederweert kan maatregelen opnemen in het bestemmingsplan, die verder gaan dan wat 'normaal' gesproken mag. Op die manier maakt het bestemmingsplan een integrale afweging tussen gezondheid, fijn stof, geur en uitbreidingsruimte voor agrarische bedrijven mogelijk. Maatwerkvoorschriften geur en fijn stof mogelijk voor type B-bedrijven Nederweert krijgt verder de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften voor geur en fijn stof te stellen voor veehouderijen die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

Meer weten?

Signalen Leefomgeving

De website Signalen Leefomgeving geeft informatie over nieuwe kansen, risico's en bezorgdheden (signalen) en de verwachtingen hierover (vroegsignalen) die het gevolg zijn van omgevingsfactoren zoals lucht, geluid en bodem. 

Onderzoek ‘De stille stad’

Langzaam verdwijnt de balans tussen rustige plekken, plekken met reuring en de overgangsplekken tussen rust en reuring. Het onderzoek ‘De stille stad’, dat medegefinancierd wordt door Provincie Utrecht, wil het gedrag van mensen leren begrijpen wanneer ze zoeken naar stille en rustige plekken en wanneer ze er verblijven. Door dit beter te begrijpen kunnen we beter sturen op een goede, toekomstige balans tussen rust en reuring in de stad en daarmee op een gezonde leefomgeving.

Richtlijn omgevingsgeluid en gezondheid

De richtlijn omgevingsgeluid en gezondheid bevat een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond geluid en gezondheid. Het helpt GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en om geluid te beoordelen en burgers en beleidsmakers te adviseren bij vragen over geluid. Het doel is de lokale geluidsituatie en de gezondheid zo veel mogelijk te verbeteren. 

Onderwerp Geluidsoverlast 
In het Onderwerp geluidsoverlast  leest u informatie over wetgeving, vliegtuiglawaai en burenlawaai. Daarnaast vindt u er publicaties over geluid.

Startpagina geluid

Wegwijzer naar websites die te maken hebben met geluid, bijvoorbeeld over organisaties, overheid en geluidhinder.

GGD richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid

De richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid biedt onder meer een actueel overzicht van wetenschappelijke studies naar gezondheid en luchtkwaliteit en de betekenis van nieuwe (Europese) beleidsontwikkelingen. Ook wordt uitgelegd hoe luchtkwaliteit wordt gemeten en berekend. De nadruk ligt op wegverkeer-gerelateerde luchtverontreiniging, maar ook de invloed van bijvoorbeeld andere verkeersbronnen (zoals scheepvaart en brommers), industrie, landbouw en houtrook op de luchtkwaliteit komt aan bod.

Onderwerp luchtkwaliteit 

In het Onderwerp luchtkwaliteit  leest u informatie over normen voor luchtkwaliteit, het Schone Lucht Akkoord en maatregelen tegen luchtvervuiling. 

Samen meten aan luchtkwaliteit

Op de pagina samen meten aan luchtkwaliteit staat informatie over het zelf meten van luchtkwaliteit, waar je op moet letten, welke sensoren er zijn, en over recente en lopende projecten en het delen en gebruiken van data.

Kennisplein Besluit bodemkwaliteit-Bodem+

Op het Kennisplein Besluit bodemkwaliteit-Bodem+ vindt u alle informatie over het Besluit bodemkwaliteit, gericht op duurzaam bodembeheer.

Onderwerp bodem en ondergrond

In het onderwerp bodem en ondergrond  geeft de rijksoverheid antwoord op vragen over bodemverontreiniging. U leest ook hoe de kansen van de bodem benut kunnen worden.

Pionieren in de ondergrond

In het rapport Pionieren in de ondergrond leest u inspirerende praktijkervaringen met de integrale en gebiedsgerichte benadering van de ondergrond. De ‘ideale aanpak' voor een succesvolle integrale en gebiedsgerichte benadering verschilt per organisatie en per situatie. U kunt uw ideale aanpak alleen vaststellen door zelf aan de slag te gaan.