De leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen, en prettig om in te wonen. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt. Meer achtergrond over waarom een gezonde inrichting van de leefomgeving zo belangrijk is vindt u op de pagina Belang van een gezonde leefomgeving.

Iedereen aan zet met de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde leefomgeving te werken. De omgevingswet biedt meer mogelijkheden voor gemeenten om maatschappelijke uitdagingen  beter het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van bewegen of het verminderen van gezondheidsverschillen. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit is namelijk één van de doelen van de Omgevingswet. Meer achtergrond over het beschermen en bevorderen van gezondheid in de Omgevingswet vindt u op de pagina Wettelijk kader.

Invloed verschillende factoren op gezondheid

Bij gezondheid gaat het niet alleen om aan- of afwezigheid van lichamelijke of psychische ziekte, maar ook om het vermogen om eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber, 2011). De gezondheid van mensen wordt door veel factoren beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. Onderstaande infographic uit de Volksgezondheid Toekomstverkenning (2018) laat de bijdrage van verschillende determinanten aan de ziektelast, sterfte en zorguitgaven zien.

Bijdrage Milieu aan Gezondheid

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) 2018

De leefomgeving speelt hierbij een relevante rol. Zoals u ziet is in Nederland gemiddeld 4% van de ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variëren. De belangrijkste andere factoren zijn gedrag (18,5%), persoonsgebonden factoren (14,5%) en aan arbeid gerelateerde factoren (4,6%).

Aandacht voor kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen zijn gevoeliger voor de invloed van milieuverontreiniging en de inrichting van de leefomgeving.  Het gaat daarbij om onder meer ouderen, kinderen en chronisch zieken.