De Gids Gezonde Leefomgeving is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving beschermt en bevordert de gezondheid.

Bij gezondheidsbevordering gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van meer bewegen door een beter ingerichte openbare ruimte, met speelplekken, wandelroutes, etc. Of het bevorderen van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Maar ook om meer mogelijkheden voor ontmoeting om eenzaamheid tegen te gaan.

Gezondheidsbescherming is gericht op bijvoorbeeld het beperken van geluidsoverlast en verbeteren van de luchtkwaliteit. Het gaat om het beperken van gezondheidsschade.

Vanuit de onderstaande vier invalshoeken helpen wij u op weg:

Waarom gezondheid?

De leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen, en prettig om in te wonen. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt.

Wat wilt u bereiken?

Gezondheid in de leefomgeving verschilt van gemeente tot gemeente. Welke ambities en doelen zijn er voor het gebied, en in het bijzonder voor gezondheid?

Wie betrekt u hierbij?

Veel partijen houden zich bezig met een gezonde leefomgeving. Werken hieraan kan eigenlijk niet zonder samenhang en coördinatie tussen gemeentelijke beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, transport, volksgezondheid, wonen, sport, onderwijs, veiligheid, zorg, natuur en milieu.

Hoe gaat u te werk?

Er is niet een beste manier om aan de slag te gaan met gezondheid. Het hangt van de situatie af wat het beste past. Daarbij moet de aanpak ook aansluiten op wat goed werkt binnen uw provincie, gemeente of wijk. En de ambities die u heeft. Lokaal maatwerk dus.

Meer weten?

Voor meer informatie gaat u naar:

  • Planfase: gezondheid in het planproces (en in de omgevingsvisie en het omgevingsplan).
  • Gezond ontwerpen: (ontwerp)voorbeelden van gezonde inrichting.
  • In Beeld: het in beeld brengen van de gezondheidssituatie op locatie.
  • Instrumenten: niet-wettelijke instrumenten om gezondheid of effecten van plannen te beoordelen.
  • Praktijk: verhalen uit de praktijk, succes- en belemmerende factoren.