Gezondheid in de leefomgeving verschilt van gemeente tot gemeente. Welke ambities en doelen zijn er voor het gebied, en in het bijzonder voor gezondheid?

Ambities en doelen bepalen

Staat gezondheid centraal op de politieke agenda? Of is er aandacht voor een specifiek gezondheidsthema zoals bevorderen bewegen? U kunt gezondheid ook laten meekoppelen via een ander thema zoals de aanleg van meer groen.

Inventariseer kansen en knelpunten

Hoe breng je kansen en knelpunten voor en gebied in beeld?