Gezonde inrichting: inventariseer kansen en knelpunten 

Orienterende gesprekken

Lokale en regionale gegevens en gesprekken met professionals (bijvoorbeeld van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), veiligheidsregio of omgevingsdienst), bewoners en maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen u helpen om te bepalen wat de grootste kansen en problemen zijn voor gezondheid of gezonde inrichting van de leefomgeving in uw gemeente. 

Zorg voor gezonde inrichting

De zorg voor een gezonde leefomgeving gaat verder dan gezondheidsbescherming via bijvoorbeeld het terugdringen van geluidsoverlast, vermindering van fijnstof en zorgen voor veiligheid.
Er zijn ook kansen voor het bevorderen van gezondheid via de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan thema's zoals te weinig bewegen of eenzaamheid.

Inrichting van de ruimte

De inrichting van de ruimte kan beweging stimuleren door simpele aanpassingen:

  • aantrekkelijke wandelpaden voor een ommetje
  • veilige en snelle fietsverbindingen
  • ruimte voor tuinieren
  • ruimte voor spel en sport
  • meer groen om ontmoetingen voor jong en oud te stimuleren
  • sturen op het voorzieningenaanbod in een omgeving door middel van het vergunningenbeleid.