Iedere GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst verzamelt elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio met hun eigen gezondheidsmonitor. Er is in een monitor voor volwassenen (19-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder). Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2016 onder volwassenen is beschikbaar als open data via het CBS:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83674NED/table?ts=1513255131516
Om inzicht te krijgen in mogelijke trends kunnen de cijfers uit 2016 worden vergeleken met de Gezondheidsmonitor van 2012: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82166NED/table?ts=1513255073306

Daarnaast verzamelt het CBS ieder jaar gegevens over de volksgezondheid van Nederland met behulp van de Gezondheidsenquête. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als ervaren gezondheid, bewegen en het hebben van bepaalde chronische aandoeningen.