Meisje wast handen in de keuken

Instrumenten

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om een gezond binnenmilieu te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Bepalingsmethode Binnenmilieuprofiel Woningen; energieprestatieadvies (2011)

ISSO publicatie: Bepalingsmethode Binnenmilieuprofiel Woningen; energieprestatieadvies (2011)
Met deze methode kunnen opdrachtgevers en bewoners snel de kwaliteit van het binnenmilieu in kaart brengen en zo nodig gerichte verbetermaatregelen nemen op energiebesparing, gezondheid en comfort.

Kop-staartaanpak (2010)

NEPROM heeft een aandachtspuntenlijst opgesteld om de kwaliteit van energiezuinige nieuwbouwwoningen te verbeteren, zowel aan de kop (bij aanbesteding, in het bestek of programma van eisen) als bij de staart (bij oplevering).

Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Het Praktijkboek Gezonde Gebouwen van SBR(het kennisplatform voor de bouw) is ingedeeld in themacahiers, waarvan er elk jaar nieuwe verschijnen. Ze bieden praktische handvatten voor gezond ontwerp, beheer en onderhoud van gebouwen en installaties. Doelgroep: facility managers, arboprofessionals, leveranciers, architecten, adviseurs of installateurs.

Informatiebladen voor het verbeteren van de ventilatievoorzieningen in basisscholen (2010)

De Informatiebladen voor het verbeteren van de ventilatievoorzieningen in basisscholen (2010) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bieden oplossingen om ventilatievoorzieningen in basisscholen te verbeteren. Per informatieblad vindt u randvoorwaarden en aandachtspunten. Er zijn aparte informatiebladen voor verschillende typen schoollokaal.

Binnenmilieuadviezen voor nieuw te bouwen scholen; informatieblad (2010)

Dit RIVM-informatieblad Binnenmilieuadviezen voor nieuw te bouwen scholen doet aanbevelingen voor verschillende aspecten van het binnenmilieu, zoals de binnenluchtkwaliteit, het thermisch comfort, de schoonmaak en het onderhoud. Bedoeld voor nieuw te bouwen scholen.

Project Frisse Scholen

Het project Frisse Scholen van Agentschap NL heeft tot doel om scholen te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren door isoleren en ventileren. De informatie op de gelijknamige website (programma van eisen, stappenplan, handleiding, instrumenten, praktijkvoorbeelden) ondersteunt schoolbesturen, schooldirecties en gemeentelijk adviseurs onderwijs(huisvesting) in de aanpak van het energiegebruik en het binnenmilieu van scholen. Daarnaast is deze informatie nuttig voor leerkrachten, ouders en technisch adviseurs.

Onderzoekslab Gezond Verstand - Scholenbouwwaaier

De Scholenbouwwaaier biedt inspiratie en praktische tips om scholen zodanig te bouwen en verbouwen dat ze een gezonde leer- en werkomgeving worden voor leerlingen en leraren. Gemaakt door een team van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, journalisten, installatietechnici en klimaatdeskundigen in het kader van ‘Nederland wordt anders', een denktank om de kansen te verkennen die de crisis biedt in de ruimtelijke sector. In de waaier is de ervaringskennis van gebruikers nadrukkelijk verwerkt.

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde over ventilatie van woningen (2009)

De richtlijn medische milieukunde over ventilatie van woningen beschrijft hoe ventilatie en ventilatievoorzieningen van bestaande woningen beoordeeld kunnen worden. U leest welke relaties tussen ventilatie en gezondheidsrisico's er bekend zijn. Als er te weinig ventilatie is, kan dit leiden tot vochtproblemen, hoge concentraties van verbrandingsproducten en het gas radon. Dit kan gepaard gaan met geurhinder, verergering van astma of een verhoogde kans op longkanker.

Binnenklimaat scholen (2008)

De ISSO-publicatie Binnenklimaat scholen geeft praktische richtlijnen voor gebruik, beheer en onderhoud van klimaatinstallaties in scholen en verbeteringen van het bestaande binnenklimaat met beperkte middelen. Daarnaast gaat deze publicatie in op het ontwerp van klimaatinstallaties in (basis)scholen, zowel voor nieuwbouw als ingrijpende renovatie, en de uitvoering en het onderhoud van klimaatinstallaties in scholen.

GGD-richtlijn gezonde woningbouw (2005)

De richtlijn gezonde woningbouw beschrijft vier woonconcepten: de allergeenarme woning, de zorgwoning, de stiltewoning en de frisse woning en bevat 47 maatregelen die samen leiden tot woningen met een gezonder binnenmilieu.