Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over een gezond binnenmilieu en hoe die te verwezenlijken is.

Binnenmilieu
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-dossier 
Dit dossier bevat informatie over gezondheidseffecten van stoffen in het binnenmilieu en het voorkomen hiervan in Nederland.

Gezond en goed; scholenbouw in topconditie
Atelier Rijksbouwmeester: Den Haag, 2009
Dit advies gaat over toekomstbestendige scholenbouw en de consequenties daarvan voor de (bouw)regelgeving en bekostiging van basisscholen. Behalve om een goed binnenmilieu gaat het om kwaliteit, innovatie en mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Daarbij is aandacht voor de vraag, welke partners van belang zijn voor de benodigde expertise en financiële draagkracht.

Advisering hygiëne en binnenmilieu scholen
Van Buggenum S., Gemeente Sittard-Geleen, 2009
Resultaten van een onderzoek van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zuid Limburg hygiëne en binnenmilieu onder 26 basisscholen, onder andere door toepassing van de eendagsmethode voor een gezond binnenmilieu, een voorlichtingsinstrument dat een ventilatieadvies-op-maat ondersteunt met een aantal hulpmiddelen.

Handboek Binnenmilieu
Landelijk Centrum Medische Milieukunde, Rotterdam, 2007
Dit handboek gaat in op het behandelen van vragen en klachten over de kwaliteit van het binnenmilieu van woningen in relatie tot de gezondheid. Het geeft informatie over factoren die volgens literatuur in Nederland van belang zijn voor de kwaliteit van het binnenmilieu.

Gezond en veilig wonen 
Dossier van de rijksoverheid
Dossier met informatie over ventilatie in woningen en scholen en mogelijke gezondheidsklachten die dit kan veroorzaken. Met links naar publicaties van onderzoeken die in opdracht van de rijksoverheid zijn uitgevoerd naar de kwaliteit van het binnenmilieu.