De Database Gezonde Leefomgeving biedt professionals handvatten voor een gezonde leefomgeving in één overzicht. 

Uitgangspunten voor inrichting

Als professional kun je werken aan een gezondere inrichting van de leefomgeving door zogenaamde ontwerpprincipes toe te passen. Dit zijn uitgangspunten om rekening mee te houden bij het gezond inrichten van de leefomgeving. Deze ontwerpprincipes worden (wetenschappelijk) onderbouwd, waarbij gekeken wordt naar de gezondheidswinst in termen van bijvoorbeeld: het uitnodigen tot gezond gedrag, een (prettige) beleving van de leefomgeving en het voorkómen van gezondheidsrisico’s.

Toepassen in de praktijk

Ook helpt het te zien hoe het in de praktijk werkt. De database biedt een rijke variatie aan praktijkvoorbeelden die illustreren hoe het toepassen van ontwerpprincipes er in de praktijk uit kan zien, met een beschrijving van deze voorbeelden en links naar achtergrondinformatie. Wij richten ons speciaal op professionals uit het ruimtelijke domein (onder andere ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu) en uit het sociale- en gezondheidsdomein. 

Hoe ontwikkelt de database zich verder?

De database biedt medio 2024 inzicht in 11 ontwerpprincipes en ongeveer 100 praktijkvoorbeelden. Beide verzamelingen diepen we steeds verder uit en verbreden we met (onder andere) meer aandacht voor gezondheidsbescherming. Zo voegen we op een later moment ‘koppelkansen’ voor andere beleidsdomeinen dan het gezondheids- of ruimtelijk domein toe. Ook breiden we de database uit met instrumenten en werkwijzen te gebruiken bij het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

Steeds meer aandacht voor gezondheid

Bij het (her)inrichten van de leefomgeving is er steeds meer aandacht voor de impact op de gezondheid van bewoners. Wetgeving zoals de Omgevingswet en specifieke uitkeringen rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Sportakkoord II en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) vragen om specifieke aandacht voor het stimuleren en beschermen van de gezondheid van bewoners. Hier lees je meer over op de pagina Landelijke regelgeving en beleid gezonde leefomgeving.

Deze database is ontwikkeld vanuit het Programma Gezonde Leefomgeving.

Feedback of wilt u een bijdrage leveren?

U kunt contact met ons opnemen via databasegezondeleefomgeving@rivm.nl. We horen graag uw ideeën over hoe we de database kunnen uitbreiden of verbeteren. Als u zelf een praktijkvoorbeeld wilt aandragen, dan horen we ook graag van u.

 

Focus Programma Gezonde Leefomgeving (PGLO)