Op deze pagina leest u meer over externe veiligheid. Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen doordat er in hun omgeving gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd, gebruikt en vervoerd. Als het gaat om externe veiligheid onderscheiden we drie soorten risico's: plaatsgebonden risico's, groepsrisico's en invloedsgebieden.

Hieronder wordt informatie ontsloten over het thema Veiligheid binnen de GezondOntwerpWijzer.

Thumbnail