Kenniscentrum InfoMil - Veiligheid
Centraal informatiepunt voor beleidsmakers en -uitvoerders over wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. InfoMil biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.

Landelijk Steunpunt Externe Veiligheid (LSEV)
Dit steunpunt is onderdeel van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het LSEV kan een provincie, regionale uitvoeringsdienst, milieudienst of gemeente ondersteunen door middel van advisering, detachering of samenwerking met DCMR op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening, Wet Milieubeheer en rampenbestrijding.

Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV)
Landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het IFV stelt actuele kennis beschikbaar, geeft  advies, voert toegepast onderzoek uit, en verzorgt vraaggerichte opleidingen en oefeningen. Het IFV werkt ook op het gebied van fysieke veiligheid voor derden.

Relevant
Landelijk netwerk voor professionals die in hun werk te maken hebben met externe veiligheid.  Gericht op professionals werkzaam bij gemeenten, provincies en in (regionale) samenwerkingsverbanden. Relevant is een netwerk voor en door de praktijk dat:
• een digitale kennisbank verzorgt
• verschillende thematische kennistafels organiseert
• jaarlijks een landelijke bijeenkomst organiseert

RIVM Omgevingsveiligheid
Onafhankelijk kennis- en onderzoekscentrum van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dat overheden adviseert en ondersteunt  bij beleids- en uitvoeringszaken om een ongeval of ramp te voorkómen of te bestrijden. Het RIVM onderzoekt, adviseert en staat 24/7 paraat om mensen te beschermen tegen chemische, biologische of radiologische/nucleaire (CBRN) dreiging en de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

TU Delft Safety and Security Institute
Dit instituut onderzoekt onder meer hoe veiligheidscriteria een plek kunnen krijgen in het ontwerpproces.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Veiligheidsregio's
Informatie voor gemeenten over de veiligheidsregio's.