Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Het beoordelingskader bevat alle argumenten die van belang zijn bij de besluitvorming rond milieu en gezondheidsproblemen. Het bestaat uit een checklist met 25 vragen verdeeld over vijf hoofdaspecten te weten de omvang (I), ernst (II) en waardering (III) van de gezondheidseffecten, de mogelijkheden of noodzaak van interventie (IV) en de kosten en baten (V). Het beoordelingskader wordt voor het betreffende probleem in concept ingevuld en in een workshop met stakeholders besproken en aangevuld. Op basis van de workshop wordt het beoordelingskader aangevuld en worden de belangrijkste aspecten bepaald, die bij de afweging van het betreffende probleem een rol spelen.

 

Factsheet


Download hier de factsheet van  Beoordelingskader Gezondheid en Milieu