Onder leefomgeving in beeld staan enkele voorbeelden van instrumenten die kunnen worden benut om snel een overzicht te krijgen van de situatie in een bepaald gebied. Dat kan gaan over een buurt, wijk, gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Regio of Provincie. Soms kan informatie worden vergeleken tussen twee gebieden.

De informatie wordt vaak aangeboden in een zogenaamd Dashboard. Hierbinnen kunnen zowel demografische gegevens zijn opgenomen (inwonersaantallen met uitsplitsing naar verschillende subgroepen) als informatie over gezondheid en leefstijl van de bevolking. In aanvulling daarop wordt ook vaak informatie over de leefomgeving ontsloten. Dit kan gaan over luchtkwaliteit, geluid, groen in de omgeving, verkeer, geur, veehouderij, gezonde mobiliteit en veel andere onderwerpen.

Als u meer wilt weten over informatiebronnen die u zelf kunt gebruiken voor omgevingsbeleid en gezondheidsbeleid, kijk dan verder op de landingspagina In Beeld.

Leefomgeving in beeld

Brabantscan en omgevingsscan

Brabantscan

Zeelandscan

Zeeland Scan 2