Advies 'De stad als gezonde habitat'

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft 18 april 2018 het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' overhandigd aan minister ..

19-04-2018 | 14:35

Foto bij Advies 'De stad als gezonde habitat'

Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Volgens de Raad kunnen Overheden meer gezondheidswinst boeken door niet alleen in te zetten op bescherming (klassiek milieubeleid) maar ook op bevordering van gezondheid. De leefomgeving moet ertoe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. De raad werkt dit in het advies uit in handelingsperspectieven: voor beleid en instrumenten, voor kennis en ontwerp, en voor financiering en sturing.

De stad als gezonde habitat


Advies 'De stad als gezonde habitat'

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft 18 april 2018 het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' overhandigd aan minister ..

19-04-2018 | 14:35

Foto bij Advies 'De stad als gezonde habitat'

Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Volgens de Raad kunnen Overheden meer gezondheidswinst boeken door niet alleen in te zetten op bescherming (klassiek milieubeleid) maar ook op bevordering van gezondheid. De leefomgeving moet ertoe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. De raad werkt dit in het advies uit in handelingsperspectieven: voor beleid en instrumenten, voor kennis en ontwerp, en voor financiering en sturing.

De stad als gezonde habitat