23 maart: Netwerk ‘Maak Ruimte voor Gezondheid'

Vrijdag 23 maart vindt de vierde bijeenkomst Netwerk ‘Maak Ruimte voor Gezondheid' plaats. Het onderwerp is Maak ruimte voor gezondheid in omgevingsplannen.

07-02-2018 | 16:46

Foto bij 23 maart: Netwerk ‘Maak Ruimte voor Gezondheid'

Met de focus op gezondheid in de Omgevingswet ligt er een grote kans om dit onderwerp in beleid en uitvoering te borgen. Een heel goede reden om daar regelmatig aandacht aan te besteden en elkaar te inspireren. Hoe geef je gezondheidsambities in omgevingsvisies en plannen concreet handen en voeten? Hoe maak je een gezond omgevingsplan en wat voor handvaten zijn beschikbaar?

Op 23 maart komt het netwerk Maak Ruimte Voor Gezondheid voor de vierde keer bij elkaar om met jullie in discussie te gaan over de sturingsmogelijkheden en kansen voor een gezonde leefomgeving. Dit doen we aan de hand van voorbeelden waarin ambities voor een gezonde leefomgeving concreet zijn uitgewerkt in de vorm van regels, omgevingswaarden, normen, randvoorwaarden of maatregelen. Ook komt aan bod wat en wie er voor nodig is.

Een nieuwe kans om:

  • Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
  • Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken.
  • Concreet samen te werken met collega's aan een advies voor een ruimtelijk plan.
  • Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.

 

Zet datum en tijdstip (23 maart 2018, 10-13 uur) alvast in je agenda en meld je aan.
Eind februari ontvang je de locatie (omgeving Utrecht en per OV goed bereikbaar) en een meer uitgebreid programma.

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

Het kernteam netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Theo van Alphen (RIVM), Tilly Fast (Fast Advies), Roel Meeuwsen (Commissie MER), Brigit Staatsen (RIVM), Marieke Theeuwen (Provincie Utrecht), Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)


23 maart: Netwerk ‘Maak Ruimte voor Gezondheid'

Vrijdag 23 maart vindt de vierde bijeenkomst Netwerk ‘Maak Ruimte voor Gezondheid' plaats. Het onderwerp is Maak ruimte voor gezondheid in omgevingsplannen.

07-02-2018 | 16:46

Foto bij 23 maart: Netwerk ‘Maak Ruimte voor Gezondheid'

Met de focus op gezondheid in de Omgevingswet ligt er een grote kans om dit onderwerp in beleid en uitvoering te borgen. Een heel goede reden om daar regelmatig aandacht aan te besteden en elkaar te inspireren. Hoe geef je gezondheidsambities in omgevingsvisies en plannen concreet handen en voeten? Hoe maak je een gezond omgevingsplan en wat voor handvaten zijn beschikbaar?

Op 23 maart komt het netwerk Maak Ruimte Voor Gezondheid voor de vierde keer bij elkaar om met jullie in discussie te gaan over de sturingsmogelijkheden en kansen voor een gezonde leefomgeving. Dit doen we aan de hand van voorbeelden waarin ambities voor een gezonde leefomgeving concreet zijn uitgewerkt in de vorm van regels, omgevingswaarden, normen, randvoorwaarden of maatregelen. Ook komt aan bod wat en wie er voor nodig is.

Een nieuwe kans om:

  • Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
  • Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken.
  • Concreet samen te werken met collega's aan een advies voor een ruimtelijk plan.
  • Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.

 

Zet datum en tijdstip (23 maart 2018, 10-13 uur) alvast in je agenda en meld je aan.
Eind februari ontvang je de locatie (omgeving Utrecht en per OV goed bereikbaar) en een meer uitgebreid programma.

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

Het kernteam netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Theo van Alphen (RIVM), Tilly Fast (Fast Advies), Roel Meeuwsen (Commissie MER), Brigit Staatsen (RIVM), Marieke Theeuwen (Provincie Utrecht), Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)