De Omgevingswet geeft gemeenten en regio’s meer mogelijkheden een gezonde leefomgeving te realiseren. Een gezonde en veilige leefomgeving houdt méér in dan de basis  op orde hebben.  Het gaat ook over ruimtelijke inrichting die past bij nieuwe opgaven, zoals klimaatverandering,  verduurzaming, gezonde mobiliteit. En bij het inpassen van meer groen en mogelijkheden voor bewegen/ontspannen/ontmoeten, zowel voor stedelijk als landelijk gebied.

Fietsen in het groen

De Gids Gezonde Leefomgeving geeft een overzicht van  inzichten, instrumenten én praktijkvoorbeelden voor werk aan een gezonde leefomgeving.

Het Loket Gezond Leven / Leefomgeving geeft voorbeelden en een stappenplan om gezond gedrag te bevorderen door middel van de leefomgeving.