Quickscan

De Quickscan Gezonde Leefomgeving (voorheen Gelderse Gezondheidswijzer) begint met het maken van een beschrijving van het gebied, bij voorkeur aan de hand van een gebiedsbezoek. Het gaat hierbij om een kwalitatieve én kwantitatieve beschrijving van de wijk of buurt. Bevolkingskenmerken, fysieke kenmerken en bijzonderheden worden beschreven. Vervolgens wordt per gezondheidsthema indicatoren benoemd waarmee je snel een beeld krijgt van de situatie per buurt. Per indicator worden de resultaten in verhouding geplaatst via een score in vijf categorieën: -2, -1, 0, +1, +2. Deze score geeft antwoord op de vraag hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van een norm of een gemiddelde wijk of buurt in Gelderland. Het eindresultaat wordt overzichtelijk gepresenteerd in een soort ‘spiderdiagram'. Meer details over de methode zijn te vinden in de ‘Handleiding Gelderse Gezondheidswijzer'.

Factsheet Quickscan