We hebben een idee

Inventariseer kansen en knelpunten

Voor het maken van een gezond idee voor een wijk, gebied of gemeente moet u eerst weten wat de knelpunten of juist kansen zijn voor gezondheid. Kijk daarbij naar uw idee én huidige of toekomstige gezondheidssituatie en wensen  van (beoogde) bewoners/gebruikers.

Relevante vragen daarbij zijn:
  • Weet u hoe uw idee mogelijk van invloed kan zijn op gezondheid en welzijn? Kijk daarbij met een brede blik naar gezondheid. (zie Aan de slag/Wat wilt u bereiken)
  • Heeft u gezondheid in beeld? Wat is de huidige (gezondheids)situatie? Welke mensen wonen er (straks)? Hoe is hun gezondheid? Onder welke randvoorwaarden kunnen zij gezond leven? Biedt de omgeving zoals die nu is deze randvoorwaarden voor gezond leven? Zijn er gezondheidsverschillen tussen groepen? Biedt de leefomgeving dezelfde kansen en randvoorwaarden voor gevoelige groepen?
  • Welke gezonde ontwerpprincipes kunt u toepassen in uw plan? 
  • Wat zijn de wensen van inwoners en andere belanghebbenden voor nu èn in de toekomst? Waar maken inwoners zich zorgen over en waar hebben ze behoefte aan? Waar raakt dat aan het belang van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving?
  • Wat zijn kernwaarden en kwaliteiten van het gebied waar u een plan of visie voor wilt maken, en wat is de invloed daarvan op de gezondheid van de gebruikers van dat gebied?
  • Wat is de identiteit, ambitie en toekomstvisie van de gemeente en haar inwoners, provincie, of andere belanghebbenden? 
 

Formuleer uitgangspunten en intenties

In deze fase staat het formuleren van uitgangspunten, intenties in een startnotitie of programma van doelen voor het plan centraal (zie Aan de slag/Wat wilt u bereiken). Een kans om gezondheid vroegtijdig te agenderen!

Verzamel meer informatie

Om gezondheid vroegtijdig te agenderen heeft u waarschijnlijk meer informatie nodig. Of u heeft behoefte aan een meer uitgebreide evaluatie van mogelijke gezondheidseffecten. Gezondheidsgegevens om de gezondheid in beeld te brengen zijn via diverse websites beschikbaar. Er zijn diverse gegevens, instrumenten en websites die u daarbij kunnen helpen.