Praktijkverhalen in beeld

Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Die uitdrukking is zeker ook van toepassing op praktijkvoorbeelden over het inrichten van een gezonde leefomgeving. Op deze pagina verwijzen we naar inspirerende video's over praktijkervaringen op dit gebied.

Platform 31: Leerkring Gezondheid en Ruimte

In de Leerkring Gezondheid en Ruimte leggen Platform31, Pharos en RIVM verbindingen tussen het sociale en het fysieke domein. Met als doel gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. Tijdens de VNG-dag Landelijk Gebied & Gezondheid op 14 september 2016 werd een aantal wethouders en een burgemeester gevraagd waarom zij de verbinding tussen het sociale en fysieke domein urgent vinden, hoe gezondheid en ruimte op de agenda komt, en wat daarvoor nodig is. Hun reactie daarop hoort u hier.

Filmpje Health Deal Brabant

In het kader van de Health Deal Brabant werken provincie, gemeenten, GGD- en waterschappen aan een gezonde leefomgeving in Brabant.

Ontwerp Gezonde Leefomgeving

Je leefomgeving heeft impact op je gezondheid. Op je lichaam en je geest. Een schone en prettige leefomgeving die gezonde keuzes stimuleert, zorgt ervoor dat je gezonder voelt en bent. Tegenwoordig wonen de meeste mensen in de stad en de aantrekkingskracht van steden neemt alleen maar toe. Het is de hoogste tijd dat we weer focus leggen op het ontwerpen van gezonde steden voor gezonde mensen. Bekijk de video om te zien hoe Posad werkt aan de gezonde stad, één van de belangrijkste opgaven van het moment.

Filmpje Healthy Urban Boost

Utrecht Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking met de Healthy Urban Boost.

Quickscan Gezonde Leefomgeving

In deze video geven Provincie Gelderland en betrokken GGD'en een uitleg over de Gelderse Gezondheidswijzer. Deze heeft nu een nieuwe naam: Quickscan Gezonde Leefomgeving

Platform Gezond Ontwerp

Hier vindt u visies van Rogier van Boxtel (voormalig directievoorzitter Menzis), Dayenne l‘Abee (senior adviseur Kenniscentrum Sport), Rients Dijkstra (rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad), en Josine van den Bogaard (senior adviseur GGD Rotterdam-Rijnmond) over gezond ontwerp leefomgeving, samenwerking, en aansluiten bij wensen van bewoners.
www.platformgezondontwerp.nl