Wind tegen

Hoe serieus de ambities rondom gezondheid in het kader van de Omgevingswet ook zijn, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Ondanks de motivatie om gezondheid als belangrijk thema in beleid mee te nemen, krabbelen partijen soms terug als er concrete plannen gemaakt moeten worden.
Hoe komt dit en wat valt eraan te doen?

Belemmerende of wind tegen factoren waarmee u geconfronteerd kunt worden bij het meewegen van gezondheid kunnen zowel inhoudelijk als procesmatig zijn. Een aantal ervan staat hieronder belicht:

Bij verschillende gemeenten lopen al pilots ter voorbereiding op de Omgevingswet.  Ben je ook ‘wind tegen-factoren' tegengekomen en heb je tips om de windrichting te veranderen? Meld ze bij  de Helpdesk.

We zullen deze suggesties meenemen in een volgende update van de site.