De vragenlijst die hoort bij het Instrument Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water zal bestaan uit 32 vragen. De tijd die nodig is voor het invullen van de vragenlijst is afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens. De vragenlijst komt hier binnenkort beschikbaar. 

 

 

Doel vragenlijst

Door het invullen van de vragenlijst krijgt u inzicht in en informatie over belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de microbiologische waterkwaliteit bij het ontwerpen, realiseren en beheren van een stedelijk waterconcept, en eventueel daaraan aangrenzend groen. Als u de vragen beantwoordt, krijgt u adviezen voor het verminderen van mogelijke microbiologische risico’s.

Invullen: waar en door wie?

De vragenlijst kan zowel (deels) achter het bureau als (deels) in het veld worden ingevuld. Omdat het bij sommige vragen nodig is om de praktijksituatie goed te kennen, raden wij u aan om een bezoek te brengen aan het waterconcept en contact op te nemen met de beheerder die actuele en aanvullende informatie kan geven. Om de vragenlijst goed en volledig in te kunnen vullen zal het vaak nodig zijn om dit samen met andere betrokken partijen te doen, omdat zelden één partij over alle benodigde informatie of kennis beschikt.

Ga naar de vragenlijst module