Gezonde mobiliteit zoals lopen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer, heeft een positief effect op de gezondheid van de mens en op de milieukwaliteit. Gezonde mobiliteit kan gestimuleerd worden door de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te richten.

Positieve effecten van gezonde mobiliteit:

  • stimuleert mensen om te bewegen;
  • is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen;
  • voorkomt overgewicht en ziekten die daarmee samenhangen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker;
  • heeft een gunstig effect op ouderen, onder andere in het verloop van chronische aandoeningen en zelfredzaamheid;
  • kan het ziekteverzuim onder werknemers verlagen en de werktevredenheid en productiviteit verhogen;
  • zorgt voor een betere milieukwaliteit, zoals een lagere geluidsbelasting, minder luchtverontreiniging en een betere verkeersveiligheid;
  • reduceert de CO2-uitstoot (klimaat);
  • helpt verkeersproblematiek oplossen, zoals files en opstoppingen in steden.