Kinderen en volwassene zitten aan het water ter recreatie in de spoorzone Tilburg

Groen en water kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid. Het zijn belangrijke aspecten bij het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving, omdat ze:

 • mensen – in het bijzonder kinderen - stimuleren om te bewegen;
 • de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen bevorderen;
 • ontmoetingsplekken bieden;
 • ontspanning en rust bieden en helpen bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie.

Verder zorgt groen en water voor:

 • verkoeling en waterberging (oplossingen voor hittestress en wateroverlast, effecten van klimaatverandering);
 • verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte, en daarmee op aantrekkingskracht op bedrijven, stadstoerisme en recreatie;
 • waarde hebben voor het ecologisch systeem en de biodiversiteit.

Daarnaast kunnen groen en water ook een negatieve invloed hebben op gezondheid, zoals:

 • zoönosen die via knaagdieren, katten, en vogels kunnen worden overgedragen op de mens;
 • vectorgebonden ziekten die via teken en muggen worden overgedragen (bijv. ziekte van Lyme);
 • infectieziekten door wateroverdraagbare ziekteverwekkers in water van microbiologisch slechte kwaliteit, zoals maagdarmklachten, huidklachten, luchtwegklachten;
 • allergieën;
 • jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen door de eikenprocessierups;
 • verdrinking.

Het is belangrijk  om in het ontwerp zoveel mogelijk rekening te houden met deze aspecten om de risico's op negatieve effecten te voorkomen of beperken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van instrumenten zoals de waterkwaliteitscheck voor stedelijk water en de Bluehealth toolbox, terug te vinden op de Gezond Ontwerp instrumentenpagina.