Groen en Water

Groen en Water

Groen en water kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid en zijn belangrijke aspecten bij het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving, omdat ze:

  • mensen – in het bijzonder kinderen - stimuleren om te bewegen;
  • de sociale ontwikkeling van kinderen bevorderen;
  • ontmoetingsplekken bieden;
  • ontspanning en rust bieden en helpen bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie;
  • een positief effect hebben op de lokale economie via stijgende huizenprijzen, waardetoename van de buurt, aantrekkingskracht op bedrijven, stadstoerisme en recreatie;
  • waarde hebben voor het ecologisch systeem en de biodiversiteit;
  • warmte dempen (een oplossing voor effecten van klimaatverandering, zoals hittestress) en wateroverlast voorkomen.

Wilt u meer weten over de openbare ruimte? Klik op > in het linker menu Groen en Water.
Of ga direct naar een van de volgende pagina's:
Aanbevelingen, Praktijkvoorbeelden, Organisaties, Instrumenten of Meer Weten (literatuur en websites).