Groen en Water

Groen en water kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid en zijn belangrijke aspecten bij het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving, omdat ze:

  • mensen – in het bijzonder kinderen - stimuleren om te bewegen;
  • de sociale ontwikkeling van kinderen bevorderen;
  • ontmoetingsplekken bieden;
  • ontspanning en rust bieden en helpen bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie;
  • een positief effect hebben op de lokale economie via stijgende huizenprijzen, waardetoename van de buurt, aantrekkingskracht op bedrijven, stadstoerisme en recreatie;
  • waarde hebben voor het ecologisch systeem en de biodiversiteit;
  • warmte dempen (een oplossing voor effecten van klimaatverandering, zoals hittestress) en wateroverlast voorkomen.