Er bestaan veel goede praktijkvoorbeelden voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Hieronder vindt u diverse praktijkverhalen, ontwikkeld samen met mensen uit het veld.

De vrouwinclusieve stad

Voelen vrouwen zich welkom in de stad? Op straat ervaren vrouwen vaker een gevoel van onveiligheid dan mannen. Bij jonge vrouwen, tot 25 jaar, is dat zelfs 2x zo veel.

Veendammers in actie op Skills Garden

Bij de herinrichting van sportpark de Langeleegte in Veendam is een zogenaamde Skills Garden aangelegd voor urban sports.

Drentse dorpen in beweging

Het project ‘Dorp in Beweging’ In Zuidoost Drenthe is gestart om bewoners lichamelijk en mentaal in beweging te krijgen.

Een park vóór en dóór de gemeenschap

Spoorpark Tilburg is een stadspark ontstaan uit een uniek burgerinitiatief. De lokale gemeenschap is hierbij initiatiefnemer bij de ontwikkeling, realisatie en het beheer.

Meer Bomen Nu!

Door het herplanten van bomen brengt dit project vergroening in de provincie Zeeland in een stroomversnelling.

Hoogbouw als geluidscherm

Laan van spartaan, 3 grote nieuwe gebouwen aan het water

Laan van Spartaan, de nieuwe wijk direct naast de snelweg A10 in Amsterdam, laat zien hoe nieuwbouw ervoor kan zorgen dat een gebied meer geluidsluw wordt.

Puntensysteem voor woningbouwprojecten

In het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal moet ieder woningbouwproject minimale scores behalen op thema’s uit de visie. Ambities scoren, hoe werkt dat?

Groningers melden overlast via Hinderapp

Last van geur of geluid door bedrijven? In de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen inwoners via de Hinderapp een melding maken of klacht indienen.

Houten: unieke fietsstad

In Houten is een infrastructuur aangelegd met de fiets als uitgangspunt.  Meer weten over de visie van Houten over (gezonde) mobiliteit en de resultaten van deze aanpak? 

Zwolle van morgen: 2030

De omgevingsvisie van Zwolle bevat een centrale plek voor het thema gezondheid. Hoe komt het dat Zwolle erin is geslaagd om gezondheidsambities zo prominent op te nemen in de visie? 

Gezondheid in omgevingsvisie

‘Oars tinke yn Súdwest: Samenwerken aan een gezonde leefomgeving’. Een participatief proces leidde in Súdwest-Fryslân tot een omgevingsvisie met serieuze ambities voor gezondheid.

Ontmoetingen rond skatepark

Op Zeeburgereiland in Amsterdam een plek is ontstaan die volop wordt gebruikt door jong en oud, skaters en andere sporters, bewoners én mensen van buiten de wijk.

Van saai plein naar bruisende plek

Het Lübeckplein in Zwolle is in korte tijd veranderd van een anonieme plek naar een plein waarop bewoners skaten, sporten, tuinieren en elkaar ontmoeten.

Verbinden van groene plekken: park Rozendaal

Wat begon met het beplanten van een stukje grond dat vrij kwam door woningsloop, groeide uit tot park Rozendaal. In Hillegom worden ontwikkelingen in de openbare ruimte benut om meer groen te creëren.

Van parkeerplek tot tuin: Assendorpstraat Zwolle

Het opheffen van een buslijn leidde tot mogelijkheden om een straat anders in te richten. Zwolle ging in gesprek met bewoners over meer groen en duurzame mobiliteit. Het resultaat: meer leefplezier en ‘buitengeluk’. 

Verstedelijkingstrategie Metropoolregio A'dam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk werken samen aan een verstedelijkingsstrategie. Er is een verkennende kwalitatieve analyse uitgevoerd om opgaven, kansen en risico’s van verstedelijking in relatie tot leefomgeving en gezondheid in kaart te brengen.

Pilot Arnhem: thema Gezondheid

De pilot in Arnhem is gestart in opdracht van het kernteam Omgevingswet. Onderzocht is hoe het thema gezondheid ondergebracht  kan worden binnen de Omgevingswet.