Er zijn veel data, kaarten, informatie- en kennisbronnen beschikbaar over leefomgeving en gezondheid in regio's, gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 

Bij het inrichten van de leefomgeving in een bepaald gebied is het belangrijk om deze informatiebronnen te benutten en ze te betrekken bij het opstellen van een (omgevings-)visie en de uitwerking van plannen. Als deze informatiebronnen samenhangend  in beeld of kaart wordt gebracht, biedt dat inzicht in mogelijke patronen of het onderkennen van relevante van de bevolking in regio's, gemeenten, wijken verschillen. Dit kan helpen bij het vaststellen van ambities en prioriteiten. De resultaten van deze inventarisatie kunnen worden samengevat in een gemeentelijk, wijk- buurtprofiel. Hier vindt u informatie om deze inventarisatie uit te voeren met verwijzingen naar relevante dataportalen, informatie- en kennisbronnen.

Kaarten

Bekijk de kaartviewer Gezonde Leefomgeving met een selectie kaarten uit de Atlas Leefomgeving.

Kaartviewer

Datacheck: data op buurt-, wijk- en gemeenteniveau

Bekijk voor twee door jou gekozen gemeenten, wijken en buurten een selectie van data die inzicht bieden in demografie, gezondheid en leefomgeving in de nieuwe module Datacheck Gezonde Leefomgeving. Voor meer achtergrondinformatie wordt gelinked aan de kaartviewer en andere openbare databronnen. 

Datacheck

Informatiebronnen

Bij het inrichten van de gezonde leefomgeving in een bepaald gebied is het belangrijk om goede informatiebronnen te benutten en deze te betrekken bij het opstellen van een (omgevings-)visie en plannen en de uitwerking daarvan. Onder informatiebronnen vind je een  selectie van websites en dataportalen die op dit gebied data, informatie en kennis aanbieden. 

Informatiebronnen