Er zijn veel data, kaarten, informatiebronnen beschikbaar over de leefomgeving en gezondheid van de bevolking in regio's, gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 

Bij het inrichten van de leefomgeving in een bepaald gebied is het belangrijk om deze informatiebronnen te benutten en ze te betrekken bij het opstellen van een (omgevings-)visie en de uitwerking van plannen. Als deze informatiebronnen samenhangend  in beeld of kaart wordt gebracht, biedt dat inzicht in mogelijke patronen of het onderkennen van relevante verschillen. Dit kan helpen bij het vaststellen van ambities en prioriteiten. De resultaten van deze inventarisatie kunnen worden samengevat in een gemeentelijk, wijk- buurtprofiel. Hier vindt u informatie om deze inventarisatie uit te voeren met verwijzingen naar relevante dataportalen, informatie- en kennisbronnen.

Bekijk de kaartviewer Gezonde Leefomgeving met een selectie kaarten uit de Atlas Leefomgeving.

Kaartviewer