Gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en landelijke organisaties beschikken over informatie over de milieusituatie en de kwaliteit van de leefomgeving.  Deze informatie is vaak beschikbaar via landelijke registraties en websites, zoals het Nationaal Georegister en de Atlas Leefomgeving. Gebruik deze gegevens om de huidige situatie van je plangebied in kaart te brengen, dit kan helpen bij het vaststellen van ambities en prioriteiten. 

Gezonde Leefomgeving in kaart

Samen met de Atlas Leefomgeving is een kaartviewer ontwikkeld met een selectie van kaarten die van belang zijn voor het werken aan een gezonde leefomgeving. 

Ga naar de kaartviewer gezonde leefomgeving

Leefbaarheid op buurtniveau (2016)

Leefbaarheidsscore op buurtniveau in 2016 (Bron: www.leefbaarometer.nl)

Datacheck gezonde leefomgeving

Bekijk via deze kaarten data over gezondheid, leefomgeving en demografie van de door jou gekozen gemeente, wijk of buurt. Door twee locaties te kiezen, kun je data vergelijken.

Ga naar Datacheck gezonde leefomgeving