Deze themapagina biedt inzicht in bronnen en niveaus van geluid, de impact ervan op gezondheid, en mogelijke interventies, met verwijzingen naar pagina's binnen de Gids Gezonde Leefomgeving en verschillende externe websites die hier dieper op ingaan.

Achtergrondinformatie

Vind een introductie over de geluid en gezondheid op de website van het RIVM.

Een recente compilatie van kennis over de geluid staat op de website van Atlas Leefomgeving.

Er is ook een Maak Ruimte voor Gezondheid netwerkbijeenkomst over geluid geweest.

Beleid

Nationaal
  • Geluidsoverlast in de wet - Rijksoverheid
  • Geluid in de Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving
  • GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid - RIVM
Internationaal

Praktijk

Laan van spartaan, 3 grote nieuwe gebouwen aan het water

Data & kaarten

Kaarten over geluidsbelasting kun je bekijken in onze kaartviewer.

Op het Samen Meten Dataportaal zie je de geluid meetgegevens van burgerinitiatieven en lokale meetnetten.

Ernstige geluidhinder en slaapverstoring per buurt, wijk en gemeente is op kaart gebracht in Buurtatlas.

Wil je de geluidbelasting en -hinder tussen gemeenten, wijken of buurten vergelijken? Bekijk dan de module Datacheck Gezonde Leefomgeving.

Links

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Leefomgeving
Andere organisaties