Onder THEMATISCHE INSTRUMENTEN vindt u enkele voorbeelden van instrumenten over een specifiek thema: in dit geval gezonde mobiliteit - bewegen. Van de instrumenten op deze pagina is een factsheet beschikbaar met een toelichting op het doel en de gebruiksmogelijkheden van het instrument.

Binnen deze website zijn nog meer thematische instrumenten opgenomen. Die zijn opgenomen binnen de pagina Gezond Ontwerp