Onder thematische instrumenten vindt u een selectie van instrumenten gericht op een specifiek thema. Dit overzicht wordt de komende tijd uitgebreid. Momenteel zijn instrumenten over de volgende thema's beschikbaar:

  • Luchtkwaliteit
  • Actieve mobiliteit / beweegvriendelijke omgeving
  • Klimaat
  • Groen en blauw
  • Gezond ontwerpen 
     

Thematische instrumenten

Instrumenten externe veiligheid

houtstook

Instrumenten gezonde mobiliteit

Fietsen in het groen

Instrumenten milieukwaliteit

Hoog water

Instrumenten groen en water

Instrumenten openbare ruimte

Flat met kinderen