Beschrijving

De MGR-indicator geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. De MGR is het milieugerelateerde gezondheidsrisico op een bepaalde plaats (adres, locatie) als percentage van de totale te verwachten gezondheidsrisico's. De berekeningswijze kent eenzelfde grondslag als de berekeningen van de milieugerelateerde ziektelast. De berekeningswijze is versimpeld, zodat alleen de milieubelasting benodigd is om de MGR te berekenen. De (plaatsgebonden) MGR kan door middel van een kleurcodering op een kaart worden weergegeven op adreslocaties of in een grid. De MGR- methodiek is geschikt om de ziektelast van milieufactoren af te wegen ten opzichte van andere omgevingsfactoren. De MGR kan uitgesplitst worden naar milieufactor (luchtverontreiniging, geluid, etc.), maar ook naar bron. De MGR kan ook worden gemiddeld over een gebied. U kunt de handleiding en rekenregels opvragen via Aanvraag handleiding MGR 1.0.

Milieu Gezondheids Risico Indicator (MGR)

Milieu Gezondheids Risico Indicator

Wilt u meer weten over dit instrument?