Beschrijving

Met de GO methode kunt u een kwalitatieve én kwantitatieve beschrijving van uw wijk of gemeente maken. Data uit het fysieke en socialedomein worden in een figuur geïntegreerd. De GO aanpak bestaat uit het combineren van verschillende databronnen (gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en wijkgesprekken. Per thema worden de belangrijkste indicatoren in een spinnenweb samengevat. De figuur laat zien hoe de wijk scoort ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente. Aan de hand van de geconstateerde kansen en knelpunten kan een set van mogelijke interventies of maatregelen op wijk niveau aanbevolen worden. Deze aanpak is toegepast op de gemeente Utrecht.  

Gezonde Omgeving (GO)

Gezonde Omgeving

Wilt u meer weten over dit instrument?