Met de GO! methode kunt u in kaart brengen waar kansen liggen om de gezonde leefomgeving van een wijk/dorp te versterken. De methode combineert data van milieubelasting met data over de fysieke inrichting en sociale opbouw op wijkniveau.
Aan de hand van relevante kwantitatieve data op een laag schaalniveau en kwalitatieve gegevens (wijkgesprekken) wordt een beschrijving van de wijk gemaakt. Deze wijkgesprekken geven inzicht in de beleving en samenhang van de thema’s en ook op welke locaties gezondheidswinst te behalen valt.
Een spinnenweb met de belangrijkste indicatoren per thema laat zien hoe de wijk scoort ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente. Aan de hand van de kansen en knelpunten kunnen maatregelen op wijkniveau aanbevolen worden die de gezonde leefomgeving in de wijk versterken. Deze aanpak is toegepast binnen de gemeente Utrecht en wordt nu doorontwikkeld voor toepassing in kleine kernen.

Gezonde Omgeving (GO)

Gezonde Omgeving

Wilt u meer weten over dit instrument?