Beschrijving

De Toolkit Preventie in de wijk biedt gemeenten handvatten bij het bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. Er is geen blauwdruk voor een juiste aanpak per wijk. De Toolkit biedt kennis over preventie per wijktype en hoe deze toe te passen.
Niet in elke wijk speelt dezelfde gezondheidsproblematiek. Zo staan in het centrum van een (grote) stad andere problemen op de voorgrond dan in een dorp. Daarom heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) negen wijktypen beschreven. Per wijktype zijn preventiethema’s en passende interventies geïdentificeerd op basis van wijkkenmerken. Een wijk is een herkenbaar organisatorisch of geografisch gebied: wijk, buurt, dorp of kern. De wijktypen bieden praktisch houvast en inspiratie om integraal aan de slag te gaan in de eigen situatie.
De Toolkit is bestemd voor gemeenten en hun lokale partners en inwoners.

 

Toolkit Preventie in de wijk

Toolkit Preventie in de Wijk

Wilt u meer weten over dit instrument?