Op deze pagina worden actuele thema's belicht binnen het domein Gezonde Leefomgeving. Elk thema omvat een compacte samenvatting in woord en beeld met:
feiten, relatie met gezondheid, figuren  en kaarten, omgevingswet, praktijkvoorbeelden en veel informatiebronnen.
Kijk bij thematische interesse rond gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving ook bij de pagina's onder Gezond Ontwerp

Actuele Thema's

Groene leefomgeving

Groebe Leefomgeving

Deze thematische pagina verwijst naar pagina's binnen de Gids Gezonde Leefomgeving waar aandacht wordt besteed aan groen en natuur in relatie tot gezondheid. 

Luchtkwaliteit

Hoe staat het met de luchtkwaliteit? Welke indicatoren zijn beschikbaar en bruikbaar?  Wat houdt het Schone Lucht Akkoord in? Hoe kun je lokaal bijdragen aan luchtkwaliteit? Meer Weten?

Energietransitie

Windmolens vanuit lucht

Themapagina over Energietransitie en Gezondheid. Feiten en gezondheidseffecten, het actuele beleid en dynamische kaarten. Meer achtergrondinformatie nodig? Bekijk het hier.

Klimaat

Hoog water

Overzichtspagina over Klimaat. De gezondheidseffecten en het actuele beleid. Verwijzing naar instrumenten, data, kaarten en achtergronddocumenten. 

Actieve Mobiliteit

Fietsen in de natuur

Samenvattend overzicht over fietsen in Nederland: de feiten, impact op gezondheid, fietsbeleid en stimulering; figuren, grafieken. praktijkvoorbeelden en informatiebronnen.

Veiligheid

Omgevingsveiligheid

Binnenkort volgt meer informatie over het thema veilige en gezonde leefomgeving.