Gids Gezonde Leefomgeving

De omgeving heeft veel invloed op de gezondheid. In de Gids Gezonde Leefomgeving ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. De gids is er voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder maken van de leefomgeving. De Omgevingswet biedt hiervoor veel kansen.

De gids biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. En concrete voorbeelden uit de praktijk. Ook biedt de site handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid.

De gids is ontwikkeld om van te leren, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Deze gids wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Dit doen wij graag op basis van uw feedback, kennis en ervaringen. Help mee deze gids verder te ontwikkelen en stuur uw vragen, aanvullingen of ervaringen naar helpdesk@gezondeleefomgeving.nl