Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdiensten, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus die werken aan een gezonde leefomgeving.

Doel netwerk

Het doel van het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is te bevorderen dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring over een gezonde inrichting van de leefomgeving te delen met professionals uit praktijk, beleid en onderzoek. We willen door samenwerken het ontwikkelen van praktijkkennis delen en bevorderen én uitdragen hoe belangrijk het is om gezondheid mee wegen bij de inrichting van de leefomgeving. Het netwerk is de plek om kennis over praktijkvoorbeelden, instrumenten en samenwerkingsvormen te delen en daarmee het meewegen van gezondheid in planvorming te bevorderen. Het netwerk biedt ook ruimte om concreet met partnerorganisaties en collega’s samen te werken aan een advies voor een ruimtelijk plan.

Doe mee!

Graag zien wij dit netwerk een actieve plek worden voor ons allen. Het netwerk bestaat inmiddels uit ruim 200 personen. Ken je interessante bijeenkomsten of documenten die relevant zijn voor het netwerk? Mail ze ons: gezondeomgeving@rivm.nl.

Twee keer per jaar organiseert het netwerk een brede bijeenkomst.
Als je hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen, meld je dan aan als deelnemer aan het netwerk.

 

Zaal met ongeveer 40 man zittend op stoelen kijkt naar Brigit Staatsen die aan het woord is.

Brigit Staatsen tijdens de MRvG bijeenkomst van 23 juni '22