Wat is onze voedselomgeving en welke invloed heeft het op onze gezondheid? Wat kunnen gemeenten doen voor een gezonde en duurzame voedselomgeving voor iedereen?

Introductie Voedselomgeving

Taartjes in een etalage van een bakker. Een medewerker pakt er eentje uit het schap.

Wat is de voedselomgeving en hoe beïnvloedt het onze gezondheid? Wat kunnen gemeenten doen voor een gezonde, duurzame en inclusieve voedselomgeving? Hier worden voorbeelden en belangrijke spelers kort toegelicht.

Voedselomgeving uitgelicht

persoon haalt plantje uit de aarde met beide handen

Instrumenten Voedselomgeving

Instrumenten GLO

Beschikbare instrumenten voor een gezonde en duurzame voedselomgeving.

Kennisbasis Voedingsgedrag

Vrouw loopt met boodschappenmandje in supermarkt

In deze kennisbasis wordt kort de invloed van de voedselomgeving op ons voedingsgedrag uitgelegd.

Kennisbasis Invloed op gezondheid en milieu

Verschillende kleurrijke groenten en fruit

In deze kennisbasis wordt kort toegelicht wat de invloed van de voedselomgeving is op de gezondheid en het milieu.

Spelers en Kerndocumenten

Koffie en broodjes

Hier staan verschillende relevante organisaties en kerndocumenten rond de voedselomgeving. 

Uitbreiding message

De komende maanden wordt de themapagina Voedselomgeving verder aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden en beschikbare maatregelen en acties die gemeenten kunnen ondernemen om hun voedselomgeving te verbeteren. Daarnaast komt er informatie over de effectiviteit van interventies om gezondheid en duurzaamheid van de voedselomgeving te verbeteren.