Nederland, Noord-Brabant, Gameren, maart 2014 Een binnenvaartschip met containers vaart stroomopwaarts op de rivier de Waal, riet op de voorgrond op de oever, wolkjes in de lucht.

In dit thema leest u meer over de kwaliteit van bodem, geluid, en lucht. Lucht- en geluidkwaliteit heeft invloed op de gezondheid. Het is dan ook een belangrijk aspect bij het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving.

Redenen hiervoor zijn dat een goede kwaliteit van lucht en geluid:

 • directe gezondheidseffecten voorkomt, zoals luchtwegklachten en hart- en vaatziekten;
 • stress kan verminderen door aanwezigheid van stilte en gewenste geluiden;
 • het klimaat positief beïnvloedt (minder broeikasgassen in de lucht);
 • een gebied extra karakter, identiteit en kwaliteit geeft.

En een gezonde bodem:

 • matigt de klimaatverandering doordat koolstof in de bodem wordt opgeslagen en bodemenergie wordt gebruikt;
 • zorgt voor biodiversiteit, voedselvoorziening, grondstoffen, en voedingsstoffen voor planten en dieren;
 • houdt grond- en drinkwater vast en zuivert dit;
 • zorgt voor een basis om op te bouwen en om landbouw en bosbouw op te bedrijven;
 • filtert chemische stoffen en zet deze om in onschadelijke stoffen;
 • kan cultuurhistorie bevatten (archeologie);
 • beschermt tegen overstromingen.