Integrale instrumenten kunnen helpen om de fysieke en sociale leefomgeving samenhangend en domeinoverstijgend in beeld te brengen. U kunt deze instrumenten gebruiken om gezondheid optimaal op te nemen in het omgevingsbeleid.

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Leefplekmeter

Leefplekmeter

Gezonde Omgeving

Gezonde Omgeving

Milieu Gezondheids Risico Indicator

Milieu Gezondheids Risico Indicator

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Brabantscan en Omgevingsscan

Brabantscan

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

Leidraad IRGC

IRGC

Gezondheid Effect Screening Stad en Milieu

Gezondheidseffectscreening (GES)

Advies nodig oproep

Heeft u advies nodig bij het kiezen van een instrument (of een combinatie van instrumenten) in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via info@gezondeleefomgeving.nl.