Integrale instrumenten zijn instrumenten die kunnen helpen om de leefomgeving integraal in beeld te brengen. Integraal betekent in dit geval dat het gaat om een samenhangend en domeinoverstijgend beeld van de fysieke en sociale leefomgeving. U kunt deze instrumenten benutten om gezondheid optimaal op te nemen in het omgevingsbeleid.

Elk instrument is voorzien van een toelichting voor het gebruik en een factsheet met achtergrondinformatie. Instrumenten die een specifiek thema belichten vindt u onder Thematische Instrumenten.

Heeft u advies nodig bij het kiezen van een instrument (of een combinatie van instrumenten) in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via helpdesk@gezondeleefomgeving.nl.

Integrale instrumenten

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Gezondheid Effect Screening Stad en Milieu

Gezondheidseffectscreening (GES)

Milieu Gezondheids Risico Indicator

Milieu Gezondheids Risico Indicator

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Leidraad IRGC

IRGC

Gezonde Omgeving

Gezonde Omgeving

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

Leefplekmeter

Leefplekmeter